Dejan Pavlović

Doc. dr Dejan Pavlović

Biografija

Rođen sam u Kruševcu 1977. godine. Odrastao sam u Trsteniku, gde sam završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao sam i doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a u međuvremenu sam sam završio LLM program iz Uporednog ustavnog prava na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti (2001-2002). Od 2004. godine sam u radnom odnosu na Fakultetu političkih nauka.

Stručno sam se usavršavao na Institutu za federalizam u Friburu (2002), Univerzitetu u Pitsburgu – GSPIA (2004), Pravnom fakultetu Univerziteta u Lajdenu (2011), Centralnoevropskom univerzitetu (2010 i 2012), Evropskom univerzitetu u Firenci (2013), Univerzitetu Rouhempton 2014) i dr.

Član sam Međunarodnog udruženja za javno pravo (ICON), Srpskog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju (IVRS) i Srpskog udruženja za ustavno pravo.
Objavio sam više od 20 naučnih radova na srpskom i engleskom jeziku.
Angažovan sam kao koordinator i saradnik u Centru za javne politike Evropske unije Univerziteta u Beogradu.

Značajniji projekti: Horizon2020 (MIGREC), EUROPEAID (Dijalog promena), Tempus (HEART, DEPOCEI) i Ideje (NATIONAL(S)).