Prof. dr Dragan Đukanović

Biografija

Dragan Đukanović rođen je 1974. u Loznici. Doktorirao je 2006. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Zaposlen je kao redovni profesor na istom fakultetu. U brojnim domaćim i inostranim naučnim i stručnim časopisima tokom protekle decenije objavio je više desetina radova iz oblasti savremenih balkanskih odnosa i spoljne politike Srbije. Takođe, učestvovao je u realizaciji većeg broja projekata u okviru nevladinog sektora (Evropski pokret u Srbiji, ISAC fond, Centar za spoljnu politiku, Centar za regionalizam itd.). Gostovao je kao predavač na više evropskih univerziteta.

Od 2015–2017. bio je pomoćnik direktora za naučnoistraživačku delatnost Instituta za međunarodnu politiku i privredu iz Beograda, a od 2008. do 2017. godine glavni i odgovorni urednik naučnog časopisa Međunarodna politika. Predsednik je Centra za spoljnu politiku od 2018. godine. Član je i bivši potpredsednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji (2014–2018).