Milan Krstić

Doc. dr Milan Krstić

Biografija

Milan Krstić je docent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. U oktobru 2020. godine odbranio je doktorsku disertaciju „Strategija destigmatizacije u spoljnoj politici država: studija slučaja spoljne politike Republike Srbije od 2001. do 2018. godine“. Master studije Istorije međunarodnih odnosa završio je na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka (LSE) 2013. godine, a nakon toga i master studije Računarstva u društvenim naukama na Univerzitetu u Beogradu 2017. godine. Osnovne studije Međunarodne politike završio je na Fakultetu političkih nauka 2012. godine, kao student generacije.

Objavio je preko 20 naučnih članaka i prikaza na engleskom i srpskom jeziku. Držao je gostujuća predavanja na više američkih univerziteta i učestvovao u realizaciji više međunarodnih naučnih projekata.

Tokom 2017. godine stručno se usavršavao na Bard Koledžu (Bard College) kao polaznik programa Study of the US Institute. Od oktobra 2018. do marta 2019. godine bio je gostujući istraživač na Univerzitetu u Bolonji. Stipendista je Marshal Memorial Fellowship programa za 2022. godinu. Jedan je od osnivača Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative (CDDRI), organizacije sa kojom je realizovao više desetina projekata i u kojoj je član upravnog odbora.