O projektu

Nacionalni interesi Republike Srbije: od osporavanja do legitimizacije

Projekat “Nacionalni interesi Republike Srbije: od osporavanja do legitimizacije” deo je istraživačkog poduhvata tima sa Fakulteta političkih nauka čiju realizaciju finansira Fond za nauku Republike Srbije u okviru programa IDEJE.

Istraživački tim čini dvanaest istraživača, dokazanih eksperata u naučnim oblastima međunarodnih studija, međunarodnog prava i evropskih studija, koje je okupio zajednički cilj da unaprede naučni fond o procesu definisanja i primene koncepta nacionalnih interesa.

Nacionalni interes je koncept koji je suštinski sporan u političkim naukama, sa mnogim neprekidnim teorijskim debatama o njegovom sadržaju. Koncept je osporavan i u srpskoj političkoj praksi, s obzirom na nedostatak konsenzusa o tome šta su, a šta treba da budu nacionalni interesi Republike Srbije. Osim definisanja koncepta nacionalnog interesa, opisa i objašnjenja nacionalnih interesa Republike Srbije, istraživači nameravaju da dođu i do mogućih načina njihovog legitimisanja u globalnim odnosima kroz korišćenje međunarodnog prava i javne diplomatije.

Portal nationals.rs će ponuditi pregled svih istraživačkih rezultata ostvarenih tokom realizacije Projekta. U posebnim sekcijama posetioci će biti upućeni u naučne članke objavljene u recenziranim časopisima, predloge politika, mišljenja istraživača saopštenih u medijima, istraživanja javnog mnjenja i sve epizode podkasta „Nacionalni interesi Srbije“. O svim novostima koje projekat iznedri, kao i o najavama predstojećih događaja posetioci portala će imati mogućnost pravovremenog obaveštavanja prijavom na newsletter.

Svi stavovi saopšteni tokom realizacije Projekta predstavljaju lične stavove istraživača i ni na koji način nisu povezani sa Fondom za nauku Republike Srbije i Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Istraživački tim

Upoznajte naš tim