National(S)

Nacionalni interesi Republike Srbije: od osporavanja do legitimizacije

Projekat “Nacionalni interesi Republike Srbije: od osporavanja do legitimizacije” deo je istraživačkog poduhvata tima sa Fakulteta političkih nauka čiju realizaciju finansira Fond za nauku Republike Srbije u okviru programa IDEJE.

Nacionalni interesi Republike Srbije: od osporavanja do legitimizacije
Pročitajte više o projektu
Pregled svih istraživačkih rezultata ostvarenih tokom realizacije Projekta
Pogledajte sva istraživanja
Aktivnosti istraživačkog tima i tok projekta
Pogledajte sve novosti

Novosti

Vesti, novosti, projektne aktivnosti

Istraživači

Istraživački tim

National(S)

Istraživački tim

Istraživački tim čini dvanaest istraživača, dokazanih eksperata u naučnim oblastima međunarodnih studija, međunarodnog prava i evropskih studija, koje je okupio zajednički cilj da unaprede naučni fond o procesu definisanja i primene koncepta nacionalnih interesa.