Ivana Radić Milosavljević

Doc. dr Ivana Radić Milosavljević

Biografija

Ivana Radić Milosavljević je docent na predmetu Evropskih studija na Univerzitetu u Beogradu – Fakultet političkih nauka, Srbija. 2018. godine odbranila je doktorat. teza o politizaciji u EU kao složenoj, konsenzusnoj politici.

Objavljivala je članke, studije i analize o procesima evropeizacije Srbije i proširenju EU na Zapadni Balkan, teorijama evropskih integracija, Evropskom parlamentu i izborima, politizaciji i krizi u EU i dr.

Član je Univerzitetskog udruženja za savremenike Evropske studije (UACES) i Stalna grupa ECPR-a za EU. Osim što je član tima Nacionalnog(ih) projekta, ona je koordinator za zemlju u Erazmus+ projektu, koji vodi Univerzitet u Varšavi, i ekspert u Erazmus+ Žan Mone modulu u organizaciji Univerziteta Epoka u Tirani.