Maja Kovačević

Prof. dr Maja Kovačević

Biografija

Maja Kovačević je redovni profesor Univerziteta u Beogradu – Fakulteta političkih nauka (Odeljenje za međunarodne studije). Prethodno je bila istraživač na Institutu ekonomskih nauka u Beogradu (1995-2001) i šef Kancelarije za evropske integracije Savezne Republike Jugoslavije (2001-2003).

Predaje više predmeta iz oblasti evropskih studija: Evropske integracije – razvoj i problemi, EU kao globalni akter, Savremeni evropski odnosi, EU u savremenim međunarodnim odnosima, Pravo i politika upravljanja migracijama i azilom u EU.

Njen istraživački rad je usmeren na oblasti upravljanja Evropskom unijom, proširenja EU, odnosa zapadnog Balkana i EU, kao i diferencirane integracije. Objavila je više desetina radova i poglavlja u monografijama.

Njeni noviji radovi ohuhvataju monografiju Evropska diferencirana unija (2020), „The EU’s stability-democracy dilemma in the context of the problematic accession of the Western Balkan states“, Journal of Contemporary European Studies, 2020 (ko-autorstvo sa Nicholas Ross Smith-om i Ninom Markovic), kao i “EU’s Revised Enlargement Methodology: Emperor’s New Clothes As the New Iron Curtain Falls in Europe”, International Problems 2022.