Miloš Hrnjaz

Prof. dr Miloš Hrnjaz

Biografija

Miloš Hrnjaz je vanredni profesor na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu političkih nauka na kome predaje međunarodno javno pravo, međunarodno humanitarno pravo i pravo na upotrebu sile u međunarodnim odnosima.

Njegova poslednja knjiga se bavi pravnom kvalifikacijom oružanih sukoba u Jugoslaviji u praksi sudova u Srbiji. Pre toga je objavio niz radova o primeni međunarodnog prava u Srbiji, a naročito je bio usredsređen na presude Međunarodnog suda pravde u slučajevima u kome je Srbija/SRJ bila jedna od strana u sporovima pred ovim sudom.

Doktorirao je 2016. godine temom Nastanak i utvrđivanje postojanja međunarodne običajne norme: praksa Međunarodnog suda pravde. Dobitnik je stipendija za usavršavanje na nekoliko institucija poput Univerziteta Lajden, Međunarodnog suda pravde, kao i Ženevske akademije za međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava. Obavljao je i funkciju Pomoćnika Glavnog pravnog savetnika u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije.